sas
1. [ noun ] (military) a specialist regiment of the British army that is trained in commando techniques of warfare and used in clandestine operations (especially against terrorist groups)
Synonyms: special_air_service
Related terms: commando UK
Similar spelling:   Sais
  Saks
  sass
  sash
  Sacks
  sassy
  Sasso
  Sasse
  Sasha
  sac
  say-so
  Sax
  sag
  Sak
  sashay
  ssa
  saki
  Saiz
  Sauk
  sago
  Sage
  saga
  Saez
  Saek
  Saxe
  Sack
  sake
  Sacco
  Sakai
  saucy
  Saiki
  saiga
  Sawka
  Sacha
  sauce