saga
1. [ noun ] (writing) an narrative telling the adventures of a hero or a family; originally (12th to 14th centuries) a story of the families that settled Iceland and their descendants but now any prose narrative that resembles such an account
Related terms: adventure_story
Similar spelling:   saiga
  sag
  Sawka
  Sasha
  Sacha
  Sakai
  Sauage
  sashay
  sac
  sax
  sas
  Sak
  Sack
  Saechao
  Saek
  Saez
  sage
  sago
  sake
  Saiz
  saki
  Saks
  sash
  Sass
  Sauk
  Saxe
  Sais
  ssa