saiga
1. [ noun ] (zoology) goat-like antelope of central Eurasia having a stubby nose like a proboscis
Synonyms: Saiga_tatarica
Related terms: antelope genus_Saiga
Similar spelling:   saga
  sag
  saki
  sago
  Sage
  Sawka
  Sasha
  Sakai
  Saiki
  Sacha
  Sauage
  sashay
  Sax
  Sawicki
  sas
  Sak
  sac