sapodilla_family
1. [ noun ] (biology,botany) tropical trees or shrubs with milky juice and often edible fleshy fruit
Synonyms: family_Sapotaceae Sapotaceae
Related terms: dicot_family Ebenales Palaquium Calocarpum Bumelia Manilkara Chrysophyllum Payena Pouteria Achras
Similar spelling:   sapodilla_plum
  sapodilla_tree