sapodilla_tree
1. [ noun ] (botany) large tropical American evergreen yielding chicle gum and edible fruit; sometimes placed in genus Achras
Synonyms: Manilkara_zapota Achras_zapota sapodilla
Related terms: fruit_tree Manilkara sapodilla
Similar spelling:   sapodilla_plum
  sapodilla_family