sapotaceae
1. [ noun ] (biology,botany) tropical trees or shrubs with milky juice and often edible fleshy fruit
Synonyms: sapodilla_family family_Sapotaceae
Related terms: dicot_family Ebenales Palaquium Calocarpum Bumelia Manilkara Chrysophyllum Payena Pouteria Achras
Similar spelling:   sabotage