nitrous_bacteria
1. [ noun ] (biology) soil bacteria that oxidize ammonia to nitrites
Synonyms: nitrosobacteria
Related terms: eubacteria Nitrosomonas
Similar spelling:   nitrous_bacterium
  nitrosobacteria
  nitric_bacteria
  nitric_bacterium
  nitrous_oxide