nitrosobacteria
1. [ noun ] (biology) soil bacteria that oxidize ammonia to nitrites
Synonyms: nitrous_bacteria
Related terms: eubacteria Nitrosomonas
Similar spelling:   nitrous_bacteria
  nitric_bacteria
  nitrous_bacterium
  nitric_bacterium