sacral_vein
1. [ noun ] (anatomy,zoology) vein of the sacral region
Synonyms: vena_sacralis
Related terms: vein
Similar spelling:   sacral_nerve
  sacrilege
  sacral_plexus