vena_sacralis
1. [ noun ] (anatomy,zoology) vein of the sacral region
Synonyms: sacral_vein
Related terms: vein