qabalah
1. [ noun ] an esoteric or occult matter resembling the Kabbalah that is traditionally secret
Synonyms: cabbala cabbalah kabala kabbala kabbalah qabala cabala
Related terms: secret
Similar spelling:   qabbalah
  qabala
  qabbala