qabala
1. [ noun ] an esoteric or occult matter resembling the Kabbalah that is traditionally secret
Synonyms: cabbala cabbalah kabala kabbala kabbalah qabalah cabala
Related terms: secret
Similar spelling:   qabbala
  qabalah
  qabbalah