odonata
1. [ noun ] (biology,zoology) dragonflies and damselflies
Synonyms: order_Odonata
Related terms: animal_order Insecta Anisoptera Zygoptera odonate
Similar spelling:   odonate
  odontiasis
  odontalgia