nephroptosia
1. [ noun ] (medicine) prolapse of the kidney
Synonyms: nephroptosis
Related terms: prolapse
Similar spelling:   nephroptosis
  Nephropsidae
  nephropathy
  nephroblastoma