nanak
1. [ noun ] (religion) Indian religious leader who founded Sikhism (1469-1538)
Synonyms: guru_nanak
Related terms: religious_leader sikhism
Similar spelling:   nameko