guru_nanak
1. [ noun ] (religion) Indian religious leader who founded Sikhism (1469-1538)
Synonyms: nanak
Related terms: religious_leader sikhism