moon_ray
1. [ noun ] (physics) a ray of moonlight
Synonyms: moonray moon-ray moonbeam
Related terms: beam moonlight
Similar spelling:   moonray
  moon-ray
  Monroy
  Monera
  Monroe
  Monier
  moaner
  Monnier
  Monario
  moneyer