mills
1. [ noun ] Last name, frequency rank in the U.S. is 152
2. [ noun ] (architecture) United States architect who was the presidentially appointed architect of Washington D.C. (1781-1855)
Synonyms: robert_mills
Related terms: architect
Similar spelling:   Milos
  Milks
  Miles
  Millis
  Mieles
  millais
  milk
  Milissa
  Mileski
  Milhous
  Milewski
  milky
  milch
  Milhouse
  Milici
  milage
  Mielke
  mileage
  Milazzo