mentzelia_lindleyi
1. [ noun ] (botany) annual grown especially for its fragrant golden nocturnal flowers
Synonyms: bartonia
Related terms: flower Mentzelia
Similar spelling:   Mentzelia_livicaulis
  Mentzelia_laevicaulis