melilotus_alba
1. [ noun ] (botany) biennial plant; valuable honey plant
Synonyms: white_melilot white_sweet_clover
Related terms: melilotus