leiopelmatidae
1. [ noun ] (biology,zoology) primitive New Zealand frogs
Synonyms: Liopelmidae family_Liopelmidae family_Leiopelmatidae
Related terms: amphibian_family Salientia Leiopelma
Similar spelling:   Liopelmidae