genus_saxifraga
1. [ noun ] (biology,botany) type genus of the Saxifragaceae; large genus of usually perennial herbs of arctic and cool regions of northern hemisphere: saxifrage
Synonyms: Saxifraga
Related terms: rosid_dicot_genus Saxifragaceae purple_saxifrage meadow_saxifrage yellow_mountain_saxifrage western_saxifrage mossy_saxifrage star_saxifrage strawberry_geranium saxifrage
Similar spelling:   genus_Saxicola
  genus_Sassafras
  genus_Sagina
  genus_Asparagus
  genus_Saxegothea
  genus_Gazania
  genus_Zizania
  genus_Cacalia
  genus_Sequoia
  genus_Sagitta
  genus_Astragalus
  genus_Saxe-gothea
  genus_Sagittaria
  genus_Hexamita
  genus_Ustilago
  genus_Sagittarius
  genus_Aegiceras
  genus_Saussurea
  genus_Sesamum
  genus_Ascaridia
  genus_Saccharum
  genus_Aquila
  genus_Cassia
  genus_Zoysia
  genus_Schizaea
  genus_Seseli
  genus_Zoisia
  genus_Haastia
  genus_Oxyura
  genus_Quassia
  genus_Ascaris
  genus_Agaricus
  genus_agalinis
  genus_Cicuta
  genus_Actinia