genus_saxe-gothea
1. [ noun ] (biology,botany) 1 species: Prince Albert's yew
Synonyms: Saxegothea genus_Saxegothea Saxe-gothea
Related terms: gymnosperm_genus Podocarpaceae Prince_Albert_yew
Similar spelling:   genus_Saxegothea
  genus_Saxicola
  genus_Saxifraga
  genus_Sagittaria
  genus_Schizaea
  genus_Sagittarius
  genus_Sigmodon
  genus_Saussurea
  genus_Sassafras
  genus_Agastache