flacourtiaceae
1. [ noun ] (biology,botany) chiefly tropical trees and shrubs
Synonyms: flacourtia_family family_Flacourtiaceae
Related terms: dilleniid_dicot_family Parietales genus_Xylosma Hydnocarpus Dovyalis Kiggelaria genus_Idesia Flacourtia
Similar spelling:   Flacourtia_indica
  flacourtia_family