flacourtia_family
1. [ noun ] (biology,botany) chiefly tropical trees and shrubs
Synonyms: family_Flacourtiaceae Flacourtiaceae
Related terms: dilleniid_dicot_family Parietales genus_Xylosma Hydnocarpus Dovyalis Kiggelaria genus_Idesia Flacourtia
Similar spelling:   Flacourtia_indica
  Flacourtiaceae