family_coregonidae
1. [ noun ] (biology,zoology) soft-finned fishes comprising the freshwater whitefishes; formerly included in the family Salmonidae
Synonyms: Coregonidae
Related terms: fish_family Isospondyli Coregonus Prosopium whitefish
Similar spelling:   family_Coreidae
  family_Ciconiidae
  family_Agonidae
  family_Corvidae
  family_Crangonidae
  family_Congridae
  family_Corixidae
  family_Coerebidae
  family_Coraciidae
  family_Cordylidae
  family_Chelonidae
  family_Cercopidae
  family_Coryphaenidae
  family_Corydalidae
  family_Clinidae
  family_Coccidae
  family_Capitonidae
  family_Cottidae
  family_Cheloniidae
  family_Iguanidae
  family_Glossinidae
  family_Cetorhinidae
  family_Cynipidae
  family_Scorpaenidae
  family_Cobitidae
  family_Geomyidae
  family_Sirenidae
  family_Cinclidae
  family_Cancridae
  family_Sphyraenidae
  family_Gyrinidae
  family_Carangidae
  family_Colubridae
  family_Columbidae
  family_Cotingidae
  family_Crocodylidae
  family_Ctenizidae
  family_Sciaenidae
  family_Curculionidae
  family_Ichneumonidae
  family_Cyprinidae
  family_Scombridae
  family_Scolytidae
  family_Sphyrnidae
  family_Agamidae
  family_Cervidae
  family_Ceratodontidae
  family_Cestidae
  family_Capsidae
  family_Kasuwonidae
  family_Caviidae
  family_Cracidae
  family_Glareolidae
  family_Chaetodontidae
  family_Cleridae
  family_Scombresocidae
  family_comatulidae
  family_Ochotonidae
  family_Gliridae
  family_Gerridae
  family_Gobiidae
  family_Exocoetidae
  family_Chamaeleonidae
  family_Scyliorhinidae
  family_Carcharhinidae
  family_Cuculidae
  family_Cuterebridae
  family_Chironomidae
  family_Camelidae
  family_Caproidae
  family_Cardiidae
  family_Characinidae
  family_Chalcidae
  family_Chermidae
  family_Cordaitaceae
  family_Carapidae
  family_Strigidae
  family_Gobiesocidae
  family_Soricidae
  family_Clupeidae
  family_Cichlidae
  family_Carabidae
  family_Synodontidae
  family_Cicadidae
  family_Cephalobidae
  family_Culicidae
  family_Cimicidae
  family_Catostomidae
  family_Solenidae
  family_Callionymidae
  family_Coccinellidae
  family_Syngnathidae
  family_Cynoglossidae
  family_Saturniidae
  family_Sturnidae
  family_Gerreidae
  family_Scolopacidae
  family_Ostreidae
  family_Corylaceae
  family_Cricetidae
  family_Crotalidae
  family_Cryptocercidae
  family_Stercorariidae
  family_Certhiidae
  family_Casuaridae
  family_Cymatiidae
  family_Cypraeidae
  family_Characidae
  family_Geophilidae
  family_Cariamidae
  family_Aegypiidae
  family_Cathartidae
  family_Serranidae
  family_Connaraceae
  family_Caeciliidae
  family_Capromyidae
  family_Chrysopidae
  family_Chalcididae
  family_Caenolestidae
  family_Carchariidae
  family_Gryllidae
  family_Charadriidae
  family_Gasterosteidae
  family_Geometridae
  family_Aspleniaceae
  family_goodeniaceae
  family_Centrarchidae
  family_Struthionidae
  family_Combretaceae
  family_Squatinidae
  family_Gentianaceae
  family_Cornaceae
  family_Cerambycidae
  family_Cicadellidae
  family_Ceratopsidae
  family_Gerrididae
  family_Chytridiaceae
  family_Cannabidaceae
  family_Compositae
  family_Akeridae
  family_Asilidae
  family_Centriscidae
  family_Caprifoliaceae
  family_Actinidiaceae
  family_Chenopodiaceae
  family_Acaridae
  family_Sittidae
  family_Ixodidae
  family_Jassidae
  family_Salpidae
  family_Scaridae
  family_Esocidae
  family_Sepiidae
  family_Sialidae
  family_Isuridae
  family_Soleidae
  family_Hystricidae
  family_Sparidae
  family_Stizidae
  family_Chinchillidae
  family_Sillaginidae
  family_Centropomidae
  family_Cunoniaceae
  family_Squalidae
  family_caeciliadae
  family_Sylviidae
  family_Xiphiidae
  family_Carpinaceae
  family_Zapodidae
  family_Acrididae
  family_Cladoniaceae
  family_Ziphiidae
  family_Cicindelidae
  family_Giraffidae
  family_Gempylidae
  family_Coprinaceae
  family_Gavialidae
  family_Galbulidae
  family_Acipenseridae
  family_Chrysomelidae
  family_Caprimulgidae
  family_Hexagrammidae
  family_Cyclopteridae
  family_Capparidaceae
  family_Cupressaceae
  family_Simuliidae
  family_Squillidae
  family_Echeneidae
  family_Sarcoptidae
  family_Spalacidae
  family_Strombidae
  family_Ascaphidae
  family_Cecidomyidae
  family_Colchicaceae
  family_Spirulidae
  family_Sphingidae
  family_Stichaeidae
  family_Cactaceae
  family_Cortinariaceae
  family_Calliphoridae
  family_Xantusiidae
  family_Xenopodidae
  family_Clusiaceae
  family_Hexanchidae
  family_Cycadaceae
  family_Cyperaceae
  family_Characeae
  family_Caricaceae
  family_Castoridae
  family_Cistaceae
  family_Ostraciidae
  family_Octopodidae
  family_Globigerinidae
  family_Gnetaceae
  family_Cannaceae
  family_Spheniscidae
  family_Cruciferae
  family_Staphylinidae
  family_Asparagaceae
  family_Kinosternidae
  family_Istiophoridae
  family_Iguanodontidae
  family_Gracilariidae
  family_Sagittariidae