zalophus_lobatus
1. [ noun ] (zoology) a variety of sea lion found in Australia
Synonyms: Australian_sea_lion
Related terms: sea_lion Zalophus