xyris_operculata
1. [ noun ] (botany) of Australia
Synonyms: tall_yellow-eye
Related terms: yellow-eyed_grass