white_bead
1. [ noun ] (botany) North American herb with white poisonous berries
Synonyms: white_cohosh doll's_eyes Actaea_alba white_baneberry
Related terms: baneberry
Similar spelling:   whitebait
  white_potato
  white_feather