whit-tuesday
1. [ noun ] the day after Whitmonday
Synonyms: Whitsun_Tuesday
Related terms: Tuesday Whitsun
Similar spelling:   white_stork
  Whitesides
  white_cedar