teton_range
1. [ noun ] (geography) a mountain range in northwest Wyoming; contains the Grand Teton
Related terms: range Wyoming Grand_Teton