taskent
1. [ noun ] (government,geography) the capital of Uzbekistan
Synonyms: capital_of_Uzbek Tashkent
Related terms: capital Uzbekistan
Similar spelling:   tag_end
  taken_with
  Takemoto