tarrietia_argyrodendron
1. [ noun ] (botany) Australian timber tree
Synonyms: silver_tree
Related terms: tree Tarrietia