saxicolous_plant
1. [ noun ] (botany) plants growing among rocks
Synonyms: rupestrine_plant rupicolous_plant rupestral_plant
Related terms: rock_plant
Similar spelling:   Saxicola_torquata
  Saxicola_rubetra