sartorial
1. [ adjective ] of or relating to the sartorius muscle
Related terms: sartorius
2. [ adjective ] of or relating to a tailor or to tailoring
Related terms: tailor tailoring
Similar spelling:   Sartori
  sartor
  sartorius
  sartre