sanyasi
1. [ noun ] (religion,Hinduism) a Hindu religious mendicant
Synonyms: sannyasin sannyasi
Related terms: beggar Hindu
Similar spelling:   sannyasi
  Samas
  saying
  Sayanci
  Sans
  Sams
  Sainz
  Saenz