nagoya
1. [ noun ] (government,geography) an industrial city in central Japan on southern Honshu
Related terms: city Japan Honshu
Similar spelling:   nag
  naos
  Nagy
  NASA
  Naja
  Naga
  Naas
  Nakao
  Nagao
  nacho
  Nasua
  naqua
  Nakia
  Nakai
  Naias
  Nagai