mountain_fern
1. [ noun ] (botany) common European mountain fern having fragrant lemon or balsam scented fronds
Synonyms: Dryopteris_oreopteris Oreopteris_limbosperma
Related terms: fern Oreopteris
Similar spelling:   mountain_fever
  mountaineer
  mountain_alder
  mountain_man
  mountain_beaver
  mountain_bike
  Mountain_Time
  mountain_tent
  mountain_lion
  mountain_rose
  mountain_rice
  mountain_mint
  mountain_pine
  mountain_climber
  mountain_avens
  mountain_chain
  mountain_ebony
  mountain_grape
  mountain_maple
  mountain_nyala
  mountain_skink
  Mountain_State
  mountain_pride
  mountaineering
  mountainous
  mountain_range
  mountain_box
  mountainside
  mountain_oak
  mountain_ash
  mountain_tea
  mountain_spinach
  mountain_anemone
  mountain_rimu
  mountain_lily
  mountain_paca
  mountain_pass
  mountain_goat
  mountain_peak
  mountain_trail
  mountain_zebra
  mountain_birch
  mountain_quail
  mountain_devil
  mountain_sumac
  mountain_heath
  mountain_sheep
  mountain_phlox
  mountain_daisy
  mountain_laurel
  mountain_azalea
  mountain_hemlock
  mountain_gorilla