merton
1. [ noun ] (religion,writing) United States religious and writer (1915-1968)
Synonyms: thomas_merton
Related terms: writer religious
2. [ noun ] Last name, frequency rank in the U.S. is 31515
3. [ noun ] (sociology) United States sociologist (born in 1910)
Synonyms: robert_merton robert_king_merton
Related terms: sociologist
Similar spelling:   Merten
  Mertens
  Murton
  morton
  Marton
  Mertensia
  Martone