merlangus_merlangus
1. [ noun ] (zoology) a food fish of European Atlantic waters resembling the cod; sometimes placed in genus Gadus
Synonyms: Gadus_merlangus whiting
Related terms: gadoid Merlangus whiting