melina_mercouri
1. [ noun ] (film,performing arts) Greek film actress (1925-1994)
Synonyms: mercouri anna_amalia_mercouri
Related terms: actress