massawa
1. [ noun ] (government,geography) a port town in Eritrea on an inlet of the Red Sea
Related terms: town port
Similar spelling:   Massa
  Masa
  Mass
  macaw
  Masai
  Maisha
  Mascia
  Massiah
  mash
  Maes
  Mais
  Maja
  Masi
  Maas
  Maus
  Mays
  Maza
  mask
  Mashi
  Maass
  Maske
  masse
  Massi
  make_way
  Majka
  Mayes
  Maish
  magha
  Maese
  Mayse
  Macha
  Mazza