macadamia_integrifolia
1. [ noun ] (botany) medium-sized tree of eastern Australia having creamy-white flowers
Related terms: macadamia genus_Macadamia
Similar spelling:   Macadamia_ternifolia
  Macadamia_tetraphylla