kogia
1. [ noun ] (biology,zoology) pygmy sperm whales
Synonyms: genus_Kogia
Related terms: mammal_genus Physeteridae dwarf_sperm_whale Kogia_breviceps
Similar spelling:   Kochia
  Koza
  Koga
  Kough
  Koski
  Kokka
  kos
  Kok