koel
1. [ noun ] (zoology) a type of cuckoo found in South Asia and Australia
Related terms: cuckoo
Similar spelling:   Koll
  Kole
  Kola
  kohl
  Koellia
  Kowal
  Kohli
  Koehl
  koala