kalmia
1. [ noun ] (botany) any plant of the genus Kalmia
Related terms: shrub mountain_laurel sheep_laurel swamp_laurel genus_Kalmia
Similar spelling:   kalemia
  kaolin
  kalian
  Kaelin
  kaoline