kadai
1. [ noun ] (linguistics) a family of Sino-Tibetan languages spoken in southeastern Asia
Synonyms: Kadai_language Kam-Tai
Related terms: Sino-Tibetan Tai Kam-Sui
Similar spelling:   Kati
  Katie
  Katia
  Kathi
  Kattie
  Kathie
  kayoed
  kat