imp
1. [ noun ] (folklore) fairies that are somewhat mischievous
Synonyms: pixie hob gremlin pixy brownie elf
Related terms: fairy sandman leprechaun folklore
2. [ noun ] one who is playfully mischievous
Synonyms: monkey rascal rapscallion scalawag scallywag scamp
Related terms: child terror tamper
Similar spelling:   IMF
  Imhof
  imbue