ilk
1. [ noun ] a kind of person
Examples:

"I don't like people of his ilk"

Related terms: kind
Similar spelling:   ilx
  ilxx
  Ilse
  Ilex
  Iles
  ilxxx
  iliac
  ileus