idolatress
1. [ noun ] (religion) a woman idolater
Related terms: idolater
Similar spelling:   idolatrous
  idolatry
  idolater
  idolatrously
  idiolatry